Szpital 420 łóżek, Kontynuacja specjalizacji Anestezjologia, Niedersachsen

Wynagrodzenie (40h/tyg): od 5.500€ miesięcznie brutto + dyżury ca.2.500
Rozpoczęcie / kontynuacja specjalizacji w dowolnym momencie
Maksymalnie 1 obowiązkowy dyżur tygodniowo
Umowa o prace podpisywana bezpośrednio ze szpitalem
++ Brak jakiejkolwiek umowy lojalnościowej ze szpitalem
Szkolenia specjalistyczne opłacane przez szpital

Mieszkanie przy szpitalu przez 3 miesiące opłacane przez szpital

Pakiet benefitów pozafinansowych
++ czas specjalizacji w Polsce jest uznawany w Niemczech

My oferujemy:
Osobisty dojazd z kandydatem na rozmowę kwalifikacyjną
Pokrycie kosztów wyjazdu, niezależnie od wyniku rozmowy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Pomoc przy uzyskaniu dokumentów do Aprobacji
Nasze usługi są dla Państwa bezpłatne

Wymagania:
Polskie pełne prawo wykonywania zawodu

Niemiecki na poziomie minimum Goethe B2 (Certyfikat)

Doświadczenie minimum 3 lata

Specjalizacja i praca dla lekarzy w Niemczech czeka od zaraz!