Rozpoczęcie specjalizacji w Niemczech jest możliwe jeśli Państwa znajomość języka niemieckiego osiągnie pułap przynajmniej Goethe B2.

Niezbędny jest także certyfikat uwiarygadniający ten poziom. Jest to dokument potrzebny do uzyskania Approbation – niemieckiego prawa wykonywania zawodu, zatem warto o to zadbać przygotowując się do wyjazdu.

Najlepiej widziane są certyfikaty z Goethe Institut. Naukowa oferta Instytutów jest bardzo szeroka. W Polsce jest kilka centrów egzaminacyjnych. Zawsze także można skorzystać z możliwości nauki  w niemieckich szkołach, gdzie kursy od razu mogą być zakończone podejściem do egzaminu.

Specjalizacja i praca dla lekarzy w Niemczech otwiera ogromne możliwości więc warto nauczyć się języka niemieckiego.

Approbation – to niemiecki odpowiednik polskiego prawa wykonywanie zawodu lekarza.

Aby je uzyskać należy zapoznać się z instrukcją złożenia dokumentów zawartą na stronie Izby Lekarskiej w preferowanym Bundeslandzie. Generalnie jednak należy wypełnić kwestionariusz aplikacyjny oraz dołączyć następujące dokumenty w formie tłumaczeń notarialnych:

  • Życiorys w formie tabeli
  • Zaświadczenie uzyskane od pracodawcy o planowanym zatrudnieniu  (Einstellungzusage)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Badanie powinno być wykonane przez niemieckiego lekarza lub w niemieckiej jednostce medycznej (Szpital lub Osrodek Zdrowia)
  • Dyplom lekarski
  • Polskie Prawo Wykonywanie Zawodu
  • Certyfikat znajomości języka niemieckiego – minimum B2, najlepiej Goethe Institute
  • Zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis)

Specjalizacja w Niemczech daje możliwość nauki w w bardzo dobrych warunkach nie tylko lokalowo-sprzętowych.

Juz na etapie przygotowania do rozpoczęcia specjalizacji w Niemczech, lekarze mogą douczać sie języka od poziomu B2 do C1 na koszt swojego przyszłego pracodawcy. Następnie wszystkie szkolenia specjalistyczne także finansowane są przez pracodawcę lub można je odliczyć od swojego podatku.

Poszczególne specjalizacje trwają od 5 do 6 lat.

Szczegółowy przebieg swojej wymarzonej specjalizacji można sprawdzić tutaj:

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Weiterbildung/20190920_MWBO-2018.pdf

W naszych bazach jest wiele ofert, dlatego, jeśli nie znajdziecie Państwo interesującej specjalizacji na naszej stronie lub na naszym Facebooku prosimy o kontakt z biurem. 

Specjalizacja i praca dla lekarzy w Niemczech otwiera ogromne możliwości dla lekarzy z całego świata!

Zapraszamy do obliczenie swojej stawki netto. Można ją wyliczyć przy pomocy poniższego linku:

https://www.handelsblatt.com/brutto-netto-rechner/

W praktyce potrzeba jednak kilku informacji aby dokładnie obliczyć wysokość swojego wynagrodzenia “na rękę”. W Niemczech warto mieć dzieci – Kindergeld jest wypłacany na każde dziecko niezależnie od wysokości dochodów.

Specjalizacja i praca dla lekarzy w Niemczech otwiera ogromne możliwości dla lekarzy z całego świata.

Oferta pracy